Lékařsko-farmaceutický text, CS-EN, 5483 slov

Hledáme překladatele pro překlad části projektové žádosti – popis výzkumných programů.

– překlad z ČEŠTINY do ANGLIČTINY

– 5483 slov / 21 NS

– medicína / farmacie

– lze případně rozdělit mezi více dodavatelů

Překlad bychom potřebovali zpět 11. nebo 12.7.